Шефката на Софийската районна прокуратура с първи коментар след исканата ѝ от и. ф. Борислав Сарафов оставка.

Сарафов поиска оставката на районния прокурор на София заради убийството в Лозен


Невена Зартова беше обвинена в немарливо разследване на убийство в село Лозен от преди година.

„Нито Законът за съдебната власт, нито който и да е друг закон, ми дават право да нареждам на прокурор от СРП извършването на каквито и да било действия по конкретно дело, наблюдавано от този прокурор. Аз считам, че подобно мое нареждане би представлявало престъпление, а именно – упражняване на административно влияние от мен като административен ръководител върху наблюдаващия прокурор. Какво е законовото основание за исканата ми оставка – не зная, защото не съм имала разговор с и.д. главен прокурор г-н Сарафов преди публикацията за искането на моята оставка”, посочи магистратът пред NOVA.
 
NOVA