/ БГНЕС
Здравната каса не е платила по-малко средства на лечебните заведения за декември, каза проф. Петко Салчев, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по време на изслушването му в парламентарната комисия по здравеопазване.

НЗОК през цялото време на пандемията е плащала основно за дейност на лечебните заведения и след това е доплащала на лечебните заведения. Касата нито за момент не е спирала нито едно плащане, допълни той. И досега нямаме изпратено изискване от болниците, че не е извършено плащане. НЗОК е изпълнила в пълен обем нормативните и законови изисквания за плащанията.

Към декември 2021 год. Касата е платила 270 млн. лв. на лечебните заведения.

Всички решения на Надзорния съвет са съгласувани между предишния председател на Надзорния съвет на НЗОК - д-р Александър Златанов, и Българския лекарски съюз, а не с управителя на Касата, каза още той.

НЗОК има четири различни механизма за различни плащания - лекарства, лечебни заведения, медицински изделия и др, и ще бъдат предоставени на членовете на комисията, за да се запознаят с тях.

Предвидени са 188 млн.лв. за 6 месеца като доплащане към работната заплата, в които са включени месечно по 600 лв. за лекари, по 360 за специалисти по здравни грижи и по 120 за санитари, посочи още проф. Салчев. Ако се реши да се плаща за целия персонал на лечебните заведения, това трябва да се предвиди в бюджета на НЗОК, добави проф. Салчев.

Проф. Салчев припомни, че допълнителни средства получават и фармацевтите в болничните аптеки. Помощник-фармацевтите не получават допълнителни средства, тъй като в закона не е уточнено, че те спадат към групата на специалистите по здравни грижи, припомни проф.Салчев.
 
БТА