След постъпил в Столичната РЗИ сигнал за починало дете с вероятна инфекциозна патогенеза, веднага са предприети съответните противоепидемични мерки - действия по пробонабиране и изследване на контактните деца, техните братя и сестри и персонала на детското заведение. Това съобщи РЗИ София за DarikNews.bg.

Проведени са разговори с общопрактикуващия лекар, лекуващия лекар, националния консултант по инфекциозни болести и е събрана наличната документация - епикризи, изследвания и Протокола с предварителната патологоанатомична макроскопска диагноза. Извършено е епидемиологично проучване и е разпоредена дезинфекция на ДГ № 37 „Вълшебство“, се казва още в позицията.  

От изследваните в НЦЗПБ контактни деца, техните братя и сестри и персонала от групата, носителство на менингокок в носоглътката е установено при 23 души. Към момента на изследването те са без здравословни оплаквания и клинична симптоматика. Насочени са към личните лекари за наблюдение и провеждане на антибиотична профилактика.

След получаването на първоначалните данни и оценка на риска, е връчено предписание за провеждане на незабавни хигиенни и противоепидемични мерки и е издадена заповед от СРЗИ за затваряне на детската градина, считано от 01.12.2021 г. и за спиране на дейността до второ нареждане.

Към момента се чакат резултатите от пробонабиранията на всички деца и персонала на детското заведение, както и окончателната хистология и патоанатомична диагноза на починалото дете. 

В медицинската практика, макар и рядко, се наблюдават случаи на мълниеносно протичане на менингококова инфекция сред млади и здрави хора, като за съжаление, такива случаи завършват летално, отчитат от Инспекцията.

Столичната РЗИ изказва съболезнования на близките на починалото дете.