/ iStock/Getty Images
Средствата са осигурени по линия на Оперативна програма "Региони в растеж"
Още 134 км второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа ще се финансира със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Проектите са в списъка с пътни участъци, които се нуждаят от основен ремонт, още от стартирането на оперативната програма през 2015 г.

С предоставения допълнителен ресурс ще се финансира рехабилитацията на следните 6 отсечки: Път II-53 Поликраище - Елена – Сливен, с обща дължина 26,99 км, в областите Сливен и Велико Търново; Път II-23 Русе – Кубрат, с обща дължина 46,7 км, в област Русе; Път III-559 Полски градец – Тополовград – с.Устрем, с дължина 23,4 км, в област Хасково; Път III-2077 Каблешково – Межден, с дължина 9,56 км, в област Силистра; Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница, с дължина 18.8 км, в област Варна; Обход гр. Оряхово – път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене, с дължина 8,76 км.

Над 35 хил автобуси и камиони са с активирани бордови устройства и GPS тракери

Увеличеният размер на средствата и спестения финансов ресурс предоставя възможност да бъдат рехабилитирани 6 отсечки от приоритизирания списък на АПИ, с което ще се подобри пътната инфраструктура в регионитe.

Общата дължина на пътищата в приоритизирания списък на АПИ е 664 км.

Предоставянето на допълнителен ресурс е след решение на Комитета за наблюдение на регионалната програма, с което размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Регионални пътища“ е увеличен с 40 млн. лева. Целта на тази процедура е да бъде подобрена свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища