Доц. д-р Мартин Осиковски отново е на работа в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

След серия от срещи и консултации на ректорското ръководство с представители на различни академични звена в УНСС, както и с ръководството на катедрата "Медии и обществени комуникации", е взето решение за отмяна на наложеното дисциплинарно наказание, съобщиха от учебново заведение.

Преподаватели в подкрепа на уволнен от УНСС доцент (ВИДЕО)

Ректорът проф. Димитър Димитров е изтъкнал, че внимателно е следил и анализирал обществения дебат, и се надява разрешаването на тази ситуация да допринесе за консолидиране на академичната общност - както в УНСС, така и в останалите български университети.

"Възвръщането на взаимното доверие е първата и най-важна стъпка към възстановяване на конструктивния диалог, градивна работна атмосфера и зачитане на академичните ценности", е подчертал проф. Димитров.
БТА