Преди време в разследване на Васил Иванов показа как синовете на кмета на община Ракитово Костадин Холянов забогатяват, бързо и стремително откакто той е на власт. Показахме ви явен конфликт на интереси и как Щерян Холянов-син на кмета на общината печели от горива с подставено лице.

Последва реакция на КПКОНПИ и решение за конфискуване на част от имуществото на кмета за над 37 хиляди лева. Последваха и още сигнали за злоупотреби за хиляди левове в общината.И още разкрития за конфликти на интереси. Този пък с участието на другия син на кмета Холянов-Георги.

В разследването на NOVA се показа как кметът Холянов е сключил договор за доставка на горива на стойност 350 хиляди лева с фирма "Петро 2016" ЕООД, управител на която е подставено лице. Същото подставено лице е упълномощило синът на кмета Щерян Холянов да разполага със сметките на фирма, с която уж няма нищо общо.

Последваха още сигнали за злоупотреби с общински средства и преплитане на интереси между кмета и фирми на синовете му. Решихме да проверим. Стана ясно, че и другият син на Костадин Холянов –Георги, работи по схемата на брат си. А, именно чрез подставено лице. Представяме ви Петър Петров. По документи е собственик на фирма „Пейчинов Лес“. Същата фирма изсича по–голямата част от общинската гора.

След разследване на NOVA: КПКОНПИ отне над 37 хил. лв. в полза на държавата от кмета на Ракитово (ВИДЕО)

Оказа се, че Петров е собственик на „Пейчинов Лес“ и едновременно с това е работник в един от цеховете на сина на кмета на Ракитово-Георги Холянов и неговата фирма „Кос Кол 1“ ЕООД. Потвърждават го хората в общината и не само.

Става ясно също, че  фирма „Пейчинов Лес“ няма работници. Няма никакво имущество. Няма база, камиони и дърва. Няма, защото собственикът на „Пейчинов Лес“ - Петър Петров е подставено лице на кметския син. Че, Петър Петров е работник във фирмата на сина на кмета, го твърди и бивш служител във фирмата на Георги Холянов. По думите му, Петров е момче за всичко.

Всички в Ракитово знаят къде работи Петър Петров, само Георги Холянов - не. Само,че ние разполагаме с кадри от които ясно се вижда как Петров е на работа в един от цеховете му. Екипът ни засне и как всяка сутрин вози работници до фирмата на Холянов, с негови автомобили.

Разбираме, че Петър Петров е работник при Георги Холянов още от  2011 г. Седем години по-късно - на 14-ти февруари 2018 г. става собственик на фирма „Пейчинов Лес“, която изсича по-голямата част от общинската гора. По наша информация до октомври същата година Георги Холянов продължава да го осигурява като работник във фирмата си „Кос Хол 1“ ЕООД.

Изсечената дървесина от фирмата на Петров, се извозва в цеховете на Георги и на Щерян Холянови. В същото време кметът на община Ракитово не знае нито кой изсича гората, нито къде отива дървесината. Не познава и Петър Петров.

„С тези неща аз не се занимавам. Има си търгове,  печелят си търговете…“, обясни Костадин Холянов, кмет на община Ракитово.

Става ясно също, че „Пейчинов Лес“ печели проект „За по-добър живот в община Ракитово“  за над 725 000 лева. За целта на проекта трябва да бъдат наети десет лица от същата фирма. Продава и сметоизвозващ камион на общината, който струва близо 80 000 лева и в момента не работи.

Има и превозни билети за дървесина от системата на Изпълнителна Агенция по горите за превоз на общинска гора, които  са издадени на фирмата на Петър Петров - „Пейчинов Лес“ ЕООД. Случило се е докато Петров се е осигурявал и във фирмата на сина на кмета Георги Холянов. От документите ясно се вижда как всичката дървесина е пътувала само и единствено към фирмата на Холянов - „Кос Хол 1" ЕООД. Попадаме и на превозен билет, от който става ясно, че купувач на общинската гора е фирма „Кос Хол-1“ ЕООД, собственост на Георги Холянов. Тук продажбата е директна, без подставено лице и фирма. А това според общински съветници в Ракитово е явен конфликт на интереси.

По Наредба общинската гора, количествата и местата за сеч могат да се ползват с решение на общински съвет. В община Ракитово обаче явно наредбите са отживелица. Правим сравнение с  решенията на общински съвет,  позволителните за сеч и превозните билети от регистрите на Изпълнителна агенция по горите и откриваме значително разминаване в местата, в които е решено да се добива дървен материал и в които е добивано.

По закон първо трябва да се вземе решение на общинския съвет какво ще се прави и след това кметът да го изпълнява. Като председателя на общинския съвет следи за изпълнението на взетите решения от общинския съвет. Така е по закон. Оказва се, че в Ракитово първо секат гората, после гласуват решение в Общински съвет това да се случи.
От справката от общината, както и от системата на Агенцията по горите в позволителните за сеч виждаме, че и друга фирма е получила значителна част от общинската гора. Това е фирма „Петро  - 2016“ ЕООД, за която другият син на кмета Щерян Холянов  има пълномощно да разполага с банковите й сметки.

Справка от Търговския регистър показва, че годишните финансови обороти на фирма „Кос Хол 1“ ЕООД, собственост на Георги Холянов растат значително, откакто баща му е кмет. Наскоро през съдия изпълнител той купил и къща за скромната сума от 370 000 лева.

Вече е подаден сигнал до прокуратурата и още няколко институции за злоупотреби с хиляди левове с общинската гора и явен конфликт на интереси. Прокуратурата в Пазарджик роботи и по друго разследване на Икономическа полиция, отново в Ракитово. След като е закрито сметището в община Ракитово е взето решение боклукът да се извозва в депото в Пазарджик. Само, че разследващите са открили несъответствия с курсовете, както и пътни листове с нереални цифри изписани в тях.

И въпреки проверките, и разследването се открива, че боклукът в Ракитово не се извозва само в депото в Пазарджик. Боклукът се изхвърля на няколко места и не само. Заравят го.
 
NOVA