ГИТ море
ГИТ море / iStock/Getty Images
Инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи за проверки в морските курорти. От началото на август командировани от други области на страната инспектори по труда са подсилили екипите на трите дирекции в Бургас, Варна и Добрич, на територията на които има морски курорти.

Целта е с активизирането на летния сезон да се обезпечи засиленият контрол в сезонните обекти, за да се гарантира в по-пълна степен спазването на трудовото законодателство. Освен превенция на недекларирания труд и контрол по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, акцент е и законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни лица, както и осигуряването на здраве и безопасност при работа, включително дали са въведени противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19.

Само за седмица в рамките на кампанията са извършени 241 проверки с 4200 заети в проверените обекти. Случаите на работа без трудов договор са 22. Двама граждани на трети държави са установени да работят без право на достъп до пазара на труда у нас. Само едно непълнолетно лице е работило без необходимото разрешение от Инспекцията по труда. Съставени са 46 акта за установяване на административно нарушение.

Започват проверки за спазване на COVID мерките в курортите и по пътищата

Сред най-честите нарушения традиционно са свързаните с разпределението на работното време, с режима на междудневна и седмична почивка. Нарушенията от този вид, установени за седмица, са 86.

От Инспекцията по труда напомнят на работодателите, че имат ангажимент да държат в проверяваните обекти на разположение на контролните органи документи, свързани с разпределението на работното време, графиците за периода, за който е установено сумираното му отчитане и др. В рамките на настоящата кампания се установява също, че работодатели не заплащат с увеличение от минимум 1 лев на час положения нощен труд съгласно промяната, която е в сила от началото на 2021 г. Те продължават да го заплащат по ставката от преди изменение от 0.25 лв. на час. Нарушенията по заплащането на труда, установени през седмицата са 22.

КЗП е извършила над 1050 проверки по кампания „Лято 2021“

Планирано е кампанията да продължи до края на август.
 
БТА