/ iStock
Общият доход на българина се е увеличил през първото тримесечие на годината, спрямо същия период на 2021 г. Увеличение обаче се отчита и в разходите за храна, алкохол, облекло, жилище, здравеопазване, транспорт и други. Основните разходи на българина са за храна, жилище, данъци, транспорт и съобщения. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година, сочат данните на НСИ. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.9%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1.7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 0.4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.6 процентни пункта.

приходи и разходи НСИ
НСИ

В номинално изражение през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

    • Доходът от работна заплата нараства от 1 011 на 1 142 лв. (с 12.9%)
    • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2.6%)
    • Доходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7.9%)
    • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30.9%)

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.7%, а делът на дохода от натура - 0.3%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13.3% спрямо същото тримесечие на 2021 година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.5%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (12.1%).

Структура на общия разход на домакинство през първото тримесечие на 2021 и 2022 година 

приходи и разходи НСИ
НСИ

Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1.1 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.6 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, намалява с 0.8 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 0.7 процентни пункта, сочат още данните на НСИ.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на човек от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

    • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 456 на 537 лв. (със 17.8%)
    • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 67 на 70 лв. (с 4.0%)
    • Разходите за облекло и обувки нарастват от 53 на 56 лв. (с 5.3%)
    • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 313 на 343 лв. (с 9.6%)
    • Разходите за здравеопазване нарастват от 111 на 137 лв. (с 23.3%)
    • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 186 на 220 лв. (с 18.2%)
    • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 218 на 247 лв. (с 13.3%)
    • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 63 на 56 лв. (с 11.1%)

Потребление на домакинствата

През първото тримесечие на 2022 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., както следва: 

    • Увеличава се потреблението на месо - от 9.4 на 9.5 кг, месни произведения - от 3.5 на 3.9 кг, яйца - от 39 на 40 бр., и захар - от 1.6 на 1.7 килограма.
    • Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 20.0 на 19.2 кг, кисело мляко - от 7.1 на 6.9 кг, прясно мляко - от 5.0 на 4.8 л, плодове - от 12.8 на 11.9 кг, зеленчуци - от 13.4 на 12.4 кг, и картофи - от 7.2 на 7.1 килограма. 
    • Без промяна остава потреблението на сирене, олио и зрял фасул.

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 и 2022 година

приходи и разходи НСИ
НСИ