/ iStock/Getty Images
Смесен съдебен състав от съдии във ВКС и ВАС определи Административния съд София-град да е този, който да се произнесе по жалба срещу НАП за оповестяването на лични данни след неоторизиран достъп до бази данни на агенцията, съобщиха от пресцентъра на Върховния касационен съд, цитирани от БТА.

Шефът на "ТАД груп" остава за постоянно в ареста

Жалбата, озаглавена "колективен иск", е подадена от сдружение "Международен правен център - Интернешънъл лигъл адвайз център" и 83 физически лица, с която са предявени искове от тях срещу НАП за установяване на нарушение, довело до оповестяване по общодостъпен начин на 16 юли 2019 г. на лични данни следствие на неоторизиран достъп до бази данни на НАП.

Гражданите, подали жалбата, искат и парично обезщетение в размер на 1000 лв. за всеки, чиито данни са изтекли.

Експерт: Течът на данни в НАП привлече вниманието на хакерите от цял свят

На 1 ноември 2019 г. АССГ е определил, че делото не му е подсъдно и го е изпратил на Софийския градски съд. След това въпросът стига до последната инстанция, петчленен състав на ВКС и ВАС, който приема обаче, че спорът трябва да се разгледа от Административния съд в София.