/ БГНЕС
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) протестира срещу предложените от държавата стойности на таваните на приходите на производителите на електрическа енергия. Работодателите настояват за ревизирането им в най-кратки срокове в писмо, изпратено до ресорните служебни министри и до Кризисния щаб за енергетиката.

Според АОБР предложените тавани на приходите са необосновани.

Енергийният министър призова индустрията да подкрепи мярката за пестене на ток

На среща в Министерството на енергетиката на 21 октомври бе представен изменен вариант на таваните на приходите на производителите на електрическа енергия, се напомня в писмото, където се изтъква, че не е бил представен в подробности механизъм за компенсиране на небитовите крайни клиенти за цените на електрическата енергия.

"Не е възможно да се води сериозен разговор, без да са известни както приходната, така и разходната част", посочват от АОБР и изразяват протеста си срещу подхода да се обсъждат числа, за които според организацията не е ясно как са получени.

В писмото се напомня, че на последното заседание на Кризисния щаб е била обсъдена ревизия на тези тавани в посока на тяхното намаляване. Вместо това, те са на практика запазени, за някои производители са увеличени, а други производители са практически изключени, изтъкват работодателите. Според тях по този начин се намаляват средствата, които да осигурят финансирането на компенсаторния механизъм за цените на електрическата енергия.

От АОБР се противопоставят на практическото, според организацията, изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите.

Срещу скъпия ток: ЕК дава 40 млрд. евро за обезщетяване на домакинства и малки фирми

За работодателите определянето на таван на приходите от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии е необосновано. "Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии, аргументират се от АОБР. "Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне дву- или трикратно", се посочва в писмото на работодателите.

 
БТА