/ БГНЕС
Магистрала „Люлин“ става част от „Струма“
Магистрала "Люлин" става част от магистрала "Струма", а пътят Калотина - София става магистрала "Европа", която ще включва и Северната скоростна тангента. Това е предвидено в решение на Министерския съвет, с което се утвърждава списъкът на републиканските пътища и се приема списъкът на пътищата от републиканската пътна мрежа, за които се плаща винетна такса.
 
Автомагистрала "Люлин" се присъединява към "Струма" поради малката си дължина - 19,6 км, и факта, че се явява естествено начало на определеното за магистрала "Струма" трасе. Така участъкът София - Перник става част от пътя София - Перник - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - Гърция.
 
От 1370 км „магистрали по план“ са готови само половината

На 15 ноември 2018 г. беше подписан договорът с избрания изпълнител за изграждане на 14,5 км от трасето на пътя Калотина - София в участъка от граничния пункт до пътен възел "Драгоман", като проектът предвижда и изход към интермодален терминал Драгоман. Предстои подписване на договор и за още един участък от него - между Драгоман и Сливница.
 

БГНЕС


С модернизацията на пътя между границата с Република Сърбия и София ще се подобри свързаността на страната със западната ни съседка. Така ще се намали времето за пътуване и ще се повиши пътната безопасност по трасето.
 
ЕК отпусна 739 млн. лева за изграждането на магистрала "Струма"

С правителственото решение мостът на р. Дунав в посока Русе - Гюргево за частта на територията на Република България се определя за съоръжение, за което се събира такса за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, съгласно разпоредбата на Закона за пътищата, аналогично на сегашното положение. Изменението в списъка на републиканските пътища се прави поради множеството настъпили промени, свързани с въвеждането в експлоатация на нови пътни отсечки, които са част от републиканската пътна мрежа на страната, или отпадане на трасета от нея.
 

БГНЕС, архив


Правителството отпусна близо 1,3 млрд. лева за още 134 км от магистрала „Хемус“

Магистрала "Тракия“ ще се обозначава с номер А-1 и ще обхваща направлението София - Пловдив - Стара Загора - Ямбол - Бургас. Магистрала "Хемус" е с номер А-2 по направление София - Ботевград - Шумен - Девня - Варна. С А-3 ще бъде обозначавана магистрала "Струма", която обхваща София - Перник - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - Граница Гърция.
 
Магистрала "Марица" ще бъде А-4, която обхваща Пловдив - Стара Загора - Харманли - Свиленград - Граница Турция. А-5 е магистралата "Черно море" между Варна и Бургас. Магистрала "Европа", от София до сръбската граница, ще бъде номерирана с А-6.
БГНЕС