Досегашният заместник изпълнителен директор на НАП Георги Димов е новият директор на Агенция „Митници“. Това съобщи на брифинг служебният финансов министър Людмила Петкова.

БГНЕС

"Задачата му е с доказаните експертни и ръководни качества да пренесе опита си от НАП в агенция "Митници" с цел повишаване събираемостта на приходите, да се осигури плавен преход по вливането на двете приходни агенции, а също и да се внесе спокойствие в системата", обясни Петкова и подчерта още веднъж, че не се предвижда съкращаване на служители от двете приходни агенции, няма да бъде намалявана числеността и ще бъде ползван опитът на всички служители. 

"Ще се справя като директор на Агенция „Митници“, заяви от своя страна Георги Димов. "В рамките на няколко дни ще отговоря на въпросите", лаконичен беше той.

Румен Спецов запазва поста си начело на Националната агенция за приходите, заедно с останалите членове на ръководството на НАП. 

Тъй като събираемостта на приходите и изпълнението на бюджета са приоритет за министър Петкова, тя подчерта, че НАП и Агенция "Митници", както и бюджетните дирекции, остават на пряко нейно подчинение.

БГНЕС

Людмила Петкова акцентира върху това, че събираемостта на бюджетните приходи е от ключово значение за доброто управление на държавата и за защита на нейните фискални интереси и затова е важно всички дължими мита, данъци и осигурителни вноски да постъпват своевременно в бюджета.

Тя направи уточнение за състоянието на финансите на държавата, като информира, че по данни на Българската народна банка нивото на фискалния резерв по сметки в БНБ и банки към 8 април е в размер на 6,7 млрд. лева. От тази сума 4 млрд. лв. са средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т.нар. „Сребърен фонд“, и всъщност разполагаемите парични средства са 2,7 млрд. лева.

Вицепремиерът Петкова коментира, че днешните данни, представени от бившия министър на финансите Асен Василев за фискален резерв от 9,9 млрд. лв., са данни към 29 март. Тя припомни, че в периода от 29 март до 8 април са извършени плащания в размер на 1,6 млрд. лв. по Постановление на Министерския съвет № 63/ 27.03.2024 г. за придобиване от държавата чрез министъра на енергетиката на вземания на „Българския енергиен холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД от „Топлофикация София“ ЕАД. Към сумите 6,7 млрд. лв. и 9,9 млрд. лв. не са включени вземания в размер на около 2,0 млрд. лв., представляващи очаквани бъдещи постъпления от Втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост. Сумата реално ще постъпят в бюджета след изпълнение на всички етапи и цели, които се изискват.

На този фон Петкова анонсира, че следващата седмица ще представи по-подробен анализ.

БГНЕС

За обвиненията, повдигнати на Петя Банкова, Петкова каза, че няма да вземат отношение, защото това е работа на следствените органи.

"Има малко изоставане в събираемостта на приходите от Агенция „Митници“. Веднага ще взема мерки, досега нямаше ръководител в митниците, който ефективно да упражнява функциите", каза Петкова. 

Кой е Георги Димов - новият директор на Агенция "Митници"?

Той притежава висше образование по специалността „Икономика и управление на търговията“, придобита в Университета за национално и световно стопанство.

В периода от 1998 г. до началото на 2012 г. е бил служител в системата на приходната администрация, заемайки различни експертни и ръководни позиции, основно в структури с контролни функции.

След това работи в частни компании във финансовия сектор. Основните ангажименти и отговорности на Димов са били свързани с анализ на данъчни липси от ДДС, разследване на организирани измами, оценяване на риска в търговски сектори, осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол.

В периода 14 май 2021 г. – 12 декември 2022 г. и от 08 юни 2023 г. до настоящия момент е бил заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня

По темата