Повишение на цените с над 30% има и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ през август
Общият индекс на цените на производител в промишлеността през август 2021 г. се увеличава с близо 18%, в сравнение със същия месец на 2020 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Сред факторите са по-скъпият промишлен ток и газ.

Президентът Радев: Трета седмица България държи най-ниската цена на тока в Европа

Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ - с 31.3 на сто, в добивната промишленост - с 14.1 на сто и в преработващата промишленост - с 13.9 на сто.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през август се увеличава с 3 на сто спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия, и газ - с 12.7 на сто и в преработващата промишленост - с 0.4 на сто, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - със 7.4 на сто.