/ ThinkStock/Getty Images
На свое редовно заседание Общото събрание на Асоциацията на частните висши училища в България избра проф. д-р Пламен Бочков за свой председател за следващите пет години. Това съобщиха от Нов български университет, на който проф. Бочков е ректор.
 
Проф. д-р Пламен Бочков е филолог, фолклорист и антрополог. Ректор е на Нов български университет от 2012 г. От 2006 г. до 2010 г. е заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 2002 г. до 2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ. Научната му кариера е свързана с департамента "Антропология" на НБУ и със секцията "Теория на фолклора" в Института за фолклор на БАН.
 
Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия. Преподава в бакалавърските програми "Антропология", "Социология и социална антропология" и в магистърската програма "Културна и социална антропология". Сред изследванията му са монографията "Непознатият юнак" /1994/, "Увод във фолклорната култура" /2002/ и "Ние" и "другите". Студии по етнология". /2009/.
 
Сред основните приоритети на Асоциацията на частните висши училища в България са формирането и изразяването на обща воля и позиции по въпросите на частното висше образование в България; стремежът към оказване на съдействие на компетентните органи за изграждане и осъществяване на национална и регионална политика във висшето образование; развитието на още по-ефективни механизми на управление и поддържане на гъвкава структура на институциите, които да окажат положително въздействие върху системата на висшето образование у нас. Усилията на Асоциацията на частните висши училища в България са насочени към реформи в полза на цялата академична общност.
 
Седалището на Асоциацията за следващите пет години ще бъде в Нов български университет.
БТА