/ iStock/Getty Images
Учениците по-трудно възприемат знанията по природни науки спрямо 2016 година. Това става ясно от обявените днес резултати на училищата по теста на PISA за 2018 година. Резултатите показват, че не се наблюдават и по-добри постижения по четене. Леко подобрение има по математика.

Изследването на PISA е проведено между 10 април и 17 май в 197 училища. Обхваща 6900 ученици от 7 и 9 клас.

Илияна Йотова: Трябва да дадем на децата си любовта към България

Резултатите показват, че по природни науки страната ни заема 424-то място през 2018 година в сравнение с 2015 година сме били 446-то място или спад от 22 места.

Образователният министър Красимир Вълчев коментира, че не бива да се правят кардинални изводи по математика и по четене, тъй като резултатите с в границите на статистическата грешка. Отстъплението по природни науки обаче буди леко притеснение и трябва обстойно да се анализира.

Връчват награда на ученици с постижения в географията и икономиката

Няколко са причините за резултатите според Вълчев. Една от причините е образователната ни система, която десетилетия наред е учила децата повече на теория и по-малко на умения. Настоящите ученици, които са се явили на PISA все още са по старите системи. Дали има ефект от промененото обучение, според министъра трябва да се извъртят два образователни курса и тогава да се правят изводи.

Другата причина според министъра е способността на преподавателите да поднасят материала атрактивно, а не със зубрене и да изискват същото от учениците. В тази връзка повече ще се изисква от регионалните образователни инспекторати, които ще следят как се преподава, а не само дали учителят спазва точното разпределение на учебното съдържание за съответния ден и час.

Кое момиченце е дебело? Домашното, което предизвика скандал (СНИМКИ)

Вълчев отбеляза, че от следващата година приоритетно ще се финансират онези училища, които залагат на иновативно обучение и създават подготвени кадри с умения, а не само на теория.

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Защо се провежда - за да определи доколко учениците са подготвени за съвременното общество на познанието.
БГНЕС