По 37 лекари на 10 000 души, сочи статистиката у нас
По 37 лекари на 10 000 души, сочи статистиката у нас / cнимкa: Sofia Photo Agency, архив

Осигуреността с лекари в България в края на 2009 г. е 37 на 10 000 души от населението. Осигуреността с лекари по дентална медицина е 8,6 на 10 000 души. Това показват данни на Националния статистически институт.

Показателят за осигуреност с лекари по области варира от 23,7 до 47,3 на 10 000 души. Най-висока е осигуреността на населението с лекари в областите, в чийто центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят за областите Варна (47,3), София- град (45,4), Плевен (44,9), Пловдив (41,6), Стара Загора (40,7). Най-ниски са стойностите на показателя в областите Разград (23,7 на 10 000 души от населението), Силистра (25,0), Кърджали (26,0).

В края на 2009 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 27 988 лекари. Лекарите по дентална медицина са 6493. Медицинските специалисти по здравни грижи са 48 099, от тях 31 961 са медицинските сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 37 664 души друг персонал, с немедицинско образование. Най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 4949, или 17,7 на сто от всички практикуващи лекари в страната. Специалистите, практикуващи по специалността „Вътрешни болести", са 1496, или 5,3 на сто. В структурата на лекарите по специалности следват „Акушерство и гинекология" (1387, или 5 на сто) и „Детски болести" (1381, или 4,9 на сто).

Здравната мрежа в страната в края на 2009 г. разполага с 352 заведения за болнична помощ с 50 041 легла в тях. От тях болниците са 306 с 45 906 легла, а диспансерите - 46 с 4135 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1715 с 856 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 189 с 4518 легла, съобщиха от НСИ. През 2009 г. броят на леглата в болниците се увеличава с 1,2% в сравнение с 2008 г., е отчела още статистиката.

В сравнение с останалите страни-членки на ЕС, за които Евростат предоставя данни, показателят за България е по-висок от този на 10 страни. По-висока от тази в България е осигуреността с болнични легла на 100 000 души стандартизирано население в Литва, Малта, Австрия, Белгия, Франция и др.