Партиите дават пресконференции след края на изборния ден

/ БГНЕС архив
Пресконференциите на политическите играчи на предсрочните парламентарни избори ще започнат след официалното обявяване на края на изборния ден от ЦИК и първите официални междинни резултати от паралелното преброяване на социологическите агенции.

Началото на първата пресконференция е с ориентировъчен час 21.30 ч. Пресконференциите ще са с времетраене 45 минути и с 15-минутни почивки между всяка от тях, съобщават организаторите.
 
Редът за провеждане на пресконференциите ще бъде според първите официални междинни резултати от паралелното преброяване. След обявяването им водещата политическа сила, в рамките на 45 минути, ще заяви началния час на пресконференцията си или отказа от такава.
 
След това същото правят следващите политически сили в низходящ ред и при същото условие. В случай на отказ на първата политическа сила да даде пресконференция, следва втората, като този принцип се запазва в низходящ ред, независимо от мястото на провеждане на пресконференциите.