Създаване на 32-ри многомандатен район в чужбина, видеонаблюдение, изцяло мажоритарен вот, редукция на членовете на ЦИК са сред промените в Изборния кодекс, които НС обсъжда.

Със законопроекта на "Има такъв народ", внесен от Ива Митева, се предлага експериментално дистанционно електронно гласуване да се произведе на президентските избори през 2021 г. Предвижда се създаването на 32-ри многомандатен изборен район в чужбина. Предвид големината и спецификата на този район е заложено броят на мандатите да се определя от броя на гласувалите на последните избори за Народно събрание.

Правната комисия прие на първо четене само промените на ИТН в Изборния кодекс

Предлага се също само машинно гласуване, като гласуването с хартиена бюлетина да се провежда в посочените в закона секции, както и по изключение само след изрична декларация. Предвижда се избирателят да заяви, че желае да гласува по пощата чрез изпращането на електронно заявление до ЦИК не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

Въвежда се видеозаснемане или видеоизлъчване при преброяването и отчитането на гласовете, намалява се съставът на ЦИК от 18 на 15 членове.

Законопроектът на ГЕРБ въвежда мажоритарния вот с абсолютно мнозинство в два тура в едномандатни изборни райони. Предвижда се разделяне на страната на 234 едномандатни изборни района с приблизително еднакъв брой население и шест едномандатни извън странага, във всеки от които се избира само един кандидат.

Предложението на Христо Иванов от "Демократична България" лансира гласуване по пощата на национални избори посредством пощенски оператор и/или куриер, избран от ЦИК със състезателна процедура. Отпада ограничението общият брой избирателни секции да не надхвърля 35 в държава, която не е член на ЕС.

Правната комисия ще разгледа проекта на Нинова за мораториум върху решения на кабинета

ЦИК да има статут на независим орган, отпадане на квотния принцип и редуциране състава на ЦИК на 9 члена, са сред предложенията за промени. Предвижда се ясен времеви хоризонт от три години за система за дистанционно електронно гласуване.

"Изправи се!Мутри вън!" настояват за активна регистрация при съставяне на избирателните списъци. Те предлагат също избирателите да могат да гласуват многократно в периода на гласуване като се отчита последното им по време гласуване, за да се избегне рискът от натиск и контролиране на вота.

Предлага се намаляване на пpaгa за разместване на листата чрез преференциално гласуване от 7 на 5 процента. От 18 на 15 човека се намалява съставът на ЦИК, според проекта. Избираеми кметове в населени места с жители над 100 души е сред предложенията.

Друг законопроект, внесен от Христо Иванов, Антоанета Цонева, предвижда дистанционното електронно гласуване да се осъществява в период не по-рано от 7 дни преди и не по-късно от три преди изборния ден. Записана е и възможност за паралелно преброяване на подадените електронни бюлетини както и публикуване на всички протоколи в машинно четим формат.

Законопроектът на Николай Хаджигенов от "Изправи се!Мутри вън!" предвижда отмяна на разпоредбата, с която се забранява да бъдат посочвани и регистрирани от името на партии и коалиции като кандидати за народни представители хора на държавна служба - военнослужещи, служителите в дипломатическата служба, от МВР, ДАНС,съдии, прокурори и следователи.