/ iStock/Getty Images
Така около 60 хиляди работници и служители ще запазят своята заетост
Правителството одобри допълнителни разходи в размер от 100 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Средствата ще се използват по мярката „Запази ме+“ за изплащане на компенсации на работници, служители и самоосигуряващи се лица във временно затворените заради мерките срещу COVID-19 икономически дейности.

Те ще имат право да получат средства в размер на 75% от осигурителния си доход за м. юли 2021 г. за дните, през които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения.

Предлагат увеличаване на минималната работна заплата, детските и майчинските надбавки

Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 60 000 работници и служители ще запазят своята заетост.