Омбудсманът Мая Манолова даде на съд  „Топлофикация София“
Омбудсманът Мая Манолова даде на съд „Топлофикация София“ / Пресцентър, Национален омбудсман

Омбудсманът Мая Манолова е обжалвала пред Административния съд-София град отказа на изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД да предостави информация, отнасяща се до дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред. Това съобщиха от кабинета на омбудсмана.

В жалбата си Манолова подчертава, че "топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона". Освен това тя е категорична, че исканата информация е "обществена" по смисъла на ЗДОИ, не са спазени изискванията за форма на отказа, исканата информация не съдържа търговска тайна, налице е надделяващ обществен интерес.

Омбудсманът е поискала от монополното дружество информация по ЗДОИ след като Конституционният съд е отхвърлил искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Става дума за т.нар. "юрисконсултски възнаграждения", които "Топлофикация" прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР, уточняват от кабинета на омбудсмана.

Източник: БТА