/ iStock

Много по-добро финансиране на тежките дейности, по-лесна и по-всеобхватна диагностика на пациентите извънболничната помощ. Това са само част от облекченията в здравната ни система, които са вписани в анекса към Националния рамков договор, който беше подписан от Националната здравна каса, лекарският и зъболекарският съюз. 


Достъп до изследвания и образна диагностика 

Важно е пациентите да знаят, че по силата на анекса трябва да бъдат осигурени повече пари за достъп на пациентите до профилактични прегледи, като скрининг за рак на гърдата и рак на простатата.

Улеснява се и достъпът до изследването ядрено-магнитен резонанс. Подобрява се и заплащането към медицинските центрове, които разполагат с образна диагностика и клинични лаборатории. Здравните власти се надяват вече да няма проблем със купуването на нова апаратура. 

iStock

Според новите правила, гастроскопията и колоноскопията ще се правят за един ден в болница или в поликлиника.

Престой в болница 

Въвежда се "минимален" и "максимален" болничен престой за лечението на инсулт. Постъпилите в болница, които са в тежко състояние ще могат да останат в болница до 10 дни, няма да бъдат изписвани след 4 ден. 

Без ограничения 

Според документа, лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури ще бъде без ограничения.

Палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания пък ще бъдат 30 дни.

iStock

Детско здраве

Проектът предвижда и значителен ръст на цените за детско и майчино здравеопазване.

Увеличават се дейностите по изследвания и профилактични прегледи по възрастови групи, като се поставя и нов акцент при профилактиката в детска възраст, а именно възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването.

Дентална помощ 

Председателят на Българския зъболекарски съюз Николай Шарков обяви, че са отделени три милиона лева за зъботехническа дейност. Той бе категоричен в това, че тези средства ще облекчат доплащането от страна на пациентите за техническа дейност.

Шарков подчерта, че е осигурена дентална помощ, както за деца, така и за възрастни. 

Istock

Договорено увеличение на цените на всички дейности е в сила от 1 януари тази година с 14%, както и доплащането от пациента при „Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни“ от 1,80 лв., което се включва в стойността заплащана от НЗОК. По договорените цени и обеми ще се извърши доплащане след 1 март 2024 г.

Съгласно заложените средства в бюджета на здравната каса от 3 000 хил. лв. за заплащане изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“, бяха договорени 49 382 бр. дейности за изработка на горна и долна цяла плакова зъбна протеза и цена от 60,75 лв. заплащана от НЗОК. Изработка на медицинско изделие тотална долна цяла плакова зъбна протеза ще се заплаща от 1 май 2024 г.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня