/ БГНЕС
По инициатива на работодателските организации НФСБ внесе поправки в Закона за мерките и действията при извънредно положение в полза на бизнеса в криза. С текстовете се дават реални облекчения за малките и средни фирми и реална възможност те да запазят необходимите работни места. Предлага се държавата да поеме 60 % от осигурителния доход на останалите без работа,  без да се плащат осигуровки от работодателя. Вносителите от партията на Валери Симеонов се мотивират, че най-тежкият удар от епидемията в икономически аспект поема малкият и среден бизнес, който е тръгнал да свива производството, а за много браншове рискът е да спрат изцяло своята дейност с всички негативни последствия по плащането на обезщетения на съкратените работници, разходите по замразяването на обекти и най-вече – изплащането на краткосрочни кредити, особено в областта на туризма. НФСБ предлага също от въпросната държавна компенсация да имат право да се ползват и служителите с намален работен ден за останалата част от деня. Именно за такива корекции настояха в писмо до ръководството на Народното събрание четирите най-големи работодателски организации в страната, обединени в АОБР, чийто ротационен председател в момента е Кирил Домусчиев.

Сред другите текстове, внесени от НФСБ, е магистър-фармацевтът да може да заменя с изричното съгласие на пациента скъпи лекарства с евтини, доказали ефективността си генерици (лекарства, за които са отпаднали сроковете за лиценз и патенти, но които са доказали с годините своето действие, като аспирин, аналгин-хинин, депосулфамид и др.) Това ще бъде реална финансова помощ за по-бедните, особено за пенсионерите в днешната тежка ситуация и в същото време – сериозен удар срещу лекарствената мафия, изтъкват вносителите.

НФСБ предлага удължаване на срока за лицата, започнали процедура по ТЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, която все още не е завършена. Предложението е тя да бъде удължена до края на извънредното положение, плюс още два месеца.

Друг текст позволява за времето на извънредното положение да се предостави възможност и на биолози, биохимици, медицински лаборанти да извършват имунохроматографски скринингови тестове. Това е необходима мярка, защото по официална справка на БЛС към 2018 г. има огромен недостиг на специалисти, които да извършват тестовете - специалистите – вирусолози, които единствено към момента могат да извършват имунохроматографски скринингови тестове са само 60 за цялата страна.

Не на последно място, считаме, че в този тежък период държавата трябва да разработи и задейства мащабен план за изграждане и завършване на големи инфраструктурни проекти в пътното строителство, енергетиката, ВиК, язовирите – така ще се разкрият хиляди работни места и едновременно с това ще се създаде принадена стойност и така необходимата за развитието на държавата инфраструктура. Мярка е реална помощ за държавата, а не просто даване пари на калпак, без каквато и да е остатъчна полза.

За подкрепа на своите предложения НФСБ ще разчита на всички здравомислещи и национално отговорни партии в парламента, заявяват от партията.