/ iStock/Getty Images
Националният план за разпределение на радиочестотния спектър се променя във връзка с изпълнение на решения на Европейската комисия, съобщи пресслужбата на кабинета.

Предвиждат се промени в планирането на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

По този начин се осигурява хармонизиране с Европейската таблица за честотните разпределения и решенията на Комитета за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения. С проекта се изпълняват изискванията на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения и се отразяват се взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения, се посочва още в съобщението.