След извършени констатации за изключително много невръчени наказателни постановления и електронни фишове за глоби, със заповед на заместник-директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ са дадени указания да се извършва справка за невръчени електронни фишове на всички влизащи и напускащи страната български граждани. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Целта на мярката е по-голяма събираемост на глобите от извършени нарушения на Закона за движението по пътищата.  

Категорично опровергаваме медийни публикации, в които се казва, че личните документи на граждани са били задържани от „Гранична полиция“, докато не заплатят глобите си от пътни нарушения, посочват още от МВР. 

От Министерството напомнят, че след връчване на електронен фиш или наказателно постановление, глобата може да се заплати в определен срок, без това да се извършва веднага на граничния пункт. Опашки обаче са се образували поради желанието на граждани да заплатят своите глоби веднага.

Внимание, шофьори: Нови правила и санкции - парламентът прие на първо четене важни промени

С цел облекчаване на пътния трафик по граничните контролно-пропускателни, заповедта за връчване на наказателни постановления и електронни фишове през почивните дни няма да се изпълнява. 

Припомня ме, че от 16 октомври функционира системата за електронно връчване на фишове и наказателни постановления за нарушения на Закона за движение по пътищата. 
Иван Лазаров/БТА