/ МОН
"STEM центровете, които изграждаме, не са само обзаведени кабинети, а нов модел на учене с обучени учители, които преподават с иновативни методи". Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в СУ „Йоан Екзарх Български“, където е изграден такъв център, съобщиха от МОН.

Той отбеляза, че през миналата година е финансирано израждането на модерни центрове като комплекс от кабинети в 150 училища, а предстои да се финансират още 120. „ Ще имаме близо 270 училища със STEM центрове, където се учат природни науки, математика, техника, физика, химия, биология.

Една или две ваканции - как ще почиват учениците (ВИДЕО)

По тези предмети имаме най-голямо предизвикателство за интереса на учене на днешното поколение ученици. Факт е, че когато те са в модерна среда, учат много повече и мотивацията им за учене е по-добра“, посочи министър Вълчев.

Той отбеляза, че днес децата учат повече от електронни устройства и източници. „Иска ни се всички училища да имат такива STEM центрове, планирали сме го и да има повече образователни иновации. Това е търсене на подходи за това да мотивираме в по-голяма степен учениците да учат“, каза министърът.

Центърът в СУ „Йоан Екзарх Български“ се състои от три лаборатории, кореспондиращи с основните STEM направления - „Под повърхността“, „Космосът и ние“ и „Вътрешността на машините“.

Тук учениците ще бъдат откриватели и изследователи с помощта на образователни научни лаборатории, технологични станции за сглобяване и програмиране на роботи, компютърни системи със софтуер за 3D моделиране и други.

В STEM центъра е и изцяло обновената и осъвременена училищна библиотека. В СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен също ще е финансиран проект по Националната програма „Изграждане на училищна STEМ среда“.

Министър Вълчев посети и центъра в Основно училище „Христо Ботев“ в село Зелена морава в община Омуртаг. В това училище е създадена дигитална класна стая, където учениците работят на малки групи. Има място за учене, но също и за разговори и социализация, за учене чрез преживяване и „правене“.

В училището имат интегрирана ИКТ технология - всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.