/ IStock
"По-ефективното и целесъобразно управление на морския плаж е концесията, като самият законодател го е извел преимуществено, след което е посочена алтернативната възможност за управление и чрез наем".

Открива се процедура за възлагане на концесия за част от плаж в Царево

Това е записано в позиция на Министерството на туризма във връзка с петицията за спиране на откритата процедура за възлагане на концесия за плажа "Устие на река Велека" в община Царево, област Бургас, разпространена от пресцентъра на ведомството.

В позицията се напомня, че законодателят е определил, че морските плажове се управляват и поддържат чрез възлагането им на концесия. Морските плажове, за които не е възложена концесия, се управляват от министъра на туризма, чрез отдаване под наем.

Досегашният наемател може да изложи всички свои виждания и проекти по управлението на морския плаж като участник в откритата процедура и да направи оферта, която, в случай че бъде определен за концесионер, ще стане част от концесионния договор и ще се контролира изпълнението на поетите от него ангажименти при условията на публичност и прозрачност, а не в петиция, чието изпълнение не е сигурно, посочват от министерството.

Одобриха законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

От министерството изтъкват, че при управлението на морския плаж следва да бъдат спазвани и всички екологични закони и действащите нормативи, и допълват, че това е заложено в обжалваното от наемателя Решение на Министерския съвет за стартиране на концесия.

Откритата процедура е планирана много преди края на мандата на правителството - проектът за концесия за морския плаж "Устие на река Велека" е включен в Плана за действие за държавните концесии за 2021 г., който е публичен и е публикуван на страницата на Националния концесионен регистър. Причината за включването му е заради изтичащия наемен договор през 2021 г., който е удължен до 2022 г.

Договорът за наем изначално е под условие, че със сключването на концесионен договор, същият се прекратява - и това е добре известно на наемателя, който с подписването му се е съгласил безусловно, напомнят от министерството. Оттам допълват, че плажът не е обявен за неохраняем със заповед на министъра на туризма, защото наемният договор все още е действащ.

Глобиха концесионера на плаж "Смокиня"

Минималното обявено концесионно възнаграждение е близко до наемната цена, която е определена при стартиране на наемната процедура. Обявеният за концесия обект е променен и доста по-малък от обекта, отдаден под наем - стар обект - 57 659 кв.м, нов обект - 42 728 кв.м, се отбелязва в позицията.

Минималното концесионно възнаграждение е изчислено по действащата методика, която е променена, и участниците в процедурата следва да направят своите обосновани финансови предложения, посочват от министерството.