Медицинска федерация "Подкрепа" и Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ възразяват срещу заповедта на здравния министър на работа да се допускат само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или тест. Според тях се нарушава конституционно гарантираното право на труд на медицинските служители. Това става известно от писмо до министъра на здравеопазването, разпространено от пресцентъра на КТ "Подкрепа".

Съгласно заповед от 19 октомври като противоепидемична мярка се въвежда изискването "работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед номер РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването", припомнят синдикалните федерации.

Личните лекари ще могат да изписват безплатни лекарства за COVID пациенти

Според тях цитираната формулировка предизвика предприемането на действия от страна на работодатели, с които драстично се нарушава конституционно гарантираното право на труд при погазване на множество разпоредби на трудовото законодателство. Непосредствено след публикуването на заповедта, започнаха да постъпват десетки сигнали от синдикални членове на Медицинска федерация "Подкрепа", работещи в лечебни заведения, се посочва в писмото.

В общия случай, те са били уведомени, че считано от 21 октомври 2021 г. няма да бъдат допускани до работа, ако не отговарят на посоченото изискване, като в този случай ще им бъде отчетена "самоотлъчка" или ще трябва да подадат заявление за ползване на неплатен отпуск, посочват от синдикатите.

Oтново опашки от медици пред „Пирогов”, не могат да работят заради зеления сертификат

Според тях разпореждането на здравния министър може да доведе до недопускане до работа, като в този случай работодателите биха могли да приложат дадените им с чл.120 в от Кодекса на труда правомощия, като в случай на преустановяване на работа на определени работници и служители, биха дължали заплащане на брутното трудово възнаграждение на основание чл.267 а от Кодекса на труда.

Ден първи от новите мерки: Засилен интерес към ваксинация, опашки пред обекти и недоволство

Медицинските федерации посочват, че не съществува нормативна разпоредба, с която наличието на посочения от министъра здравен статус да се явява условие за упражняване на която и да е професия или длъжност в България.

В него се посочва още, че от друга страна, предвид ориентировъчните обобщени данни за ваксинационния статус на заетите в болничните заведения, недопускането на работа, крие изключително сериозен риск болничните заведения да бъдат изправени пред обективна и практическа невъзможност да изпълняват функциите си, а допуснатите до работа работници и служители да бъдат претоварени извън допустимото и то на общия фон на недостиг на здравни работници.

Вече са в сила новите мерки в страната

"Медицинска федерация "Подкрепа" води активна комуникация с други структури на Конфедерация на труда "Подкрепа" както и с ръководството на самата конфедерация относно наличието на аргументи за обжалване на определени текстове на заповедта от 19 октомври, но предвид факта, че заповедта подлежи на предварително изпълнение, с настоящото ви приканваме да анализирате внимателно текста и възможността за неговата отмяна или прецизиране, а в случай, че не намерите основания за това в посоченото по-горе, настояваме, да издадете (до влизане на заповедта в сила) ясни и точни Указания по прилагане на посочената противоепидемична мярка, отчитайки аргументите ни", пише в писмото.
БТА