КЗК не разреши на "Еврохолд" да купи ЧЕЗ. Това обяви комисията в свое решение на сайта си. Причината за забраната с днешна дата е, че ще се получи концентрация и едноличен контрол върху предприятията на ЕРП-то. Това е втори фал в опита за продажба на компанията.

КЗК решава до 25 дни за сделката по продажбата на ЧЕЗ (ВИДЕО)

Ето и цялото съобщение на регулатора:

"С Решение №1169/24.10.2019 г. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) забрани концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на непряк едноличен контрол от страна на „Еврохолд България“ АД върху предприятията на ЧЕЗ в България.

На база постъпилата информация и доказателства в хода на проучването по преписка КЗК-822/2019 г., Комисията установи, че нотифицираната сделка ще породи конгломератни ефекти на застрахователния пазар и на електроенергийния сектор. Планираната сделка ще доведе до съществено увеличаване пазарната мощ на концентриращите се предприятия, които ще имат възможност да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти.

Въз основа на цялостния анализ Комисията заключи, че обединяването на опита, икономическия ресурс и пазарните позиции на концентриращите се предприятия в електроенергийния и застрахователния сектори създава предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група и значително възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните пазари."

От ръководството на компанията майка в Чехия вече имат и позиция за спирането на сделката. "Наясно сме с решението. Процесът на продажба на българските ни активи е отворен за широк кръг заинтересовани страни и се води прозрачно, професионално и в съответствие със съответното законодателство, като всичко това беше потвърдено и от независими одити, извършени от реномирани международни компании. ЧЕЗ избра компанията „Еврохолд”  за победител въз основа на най-конкурентното им предложение”, каза пред NOVA говорителят на ЧЕЗ ГРУП Алис Хоракова.


Не закъсня и реакцията на ръководството на компанията в Чехия.

"Наясно сме с решението. Процесът на продажба на българските ни активи е отворен за широк кръг заинтересовани страни и се води прозрачно, професионално и в съответствие със съответното законодателство, като всичко това беше потвърдено и от независими одити, извършени от реномирани международни компании. ЧЕЗ избра компанията „Еврохолд”  за победител въз основа на най-конкурентното им предложение”, каза пред NOVA говорителят на ЧЕЗ ГРУП Алис Хоракова.


Електроразпределителните дружества са готови да посрещнат зимата"Еврохолд" е призната международна компания с рейтинг на Fitch. Това е най-голямата българска публично търгувана компания, акциите й се търгуват на Софийската и Варшавската фондова борси, емитира облигации на Ирландската фондова борса в Дъблин и подлежи на редовен контрол от страна на надзорниците на финансовите пазари. Въпреки това българската държава блокира продажбата на българските активи на ЧЕЗ за втори път, въпреки факта, че "Еврохолд" е уважаван международен инвеститор и все още не е активен в енергийния сектор. Завършването на продажбата на български активи в такава непредсказуема среда е голямо предизвикателство.

Следователно ЧЕЗ е готова да използва всички законни средства за защита и прилагане на нашите права. Ще планираме следващите си стъпки, когато се запознаем напълно с обосновката на решението на Българското антимонополно ведомство. Ще разгледаме възможността да използваме правни средства срещу решението на антитръстовия орган или да подадем иск в международен инвестиционен арбитраж. През целия процес на продажба ЧЕЗ продължи да управлява правилно своите компании, инвестира в развитието на българската дистрибуторска мрежа и провежда дейности за подкрепа на местните общности в рамките на корпоративната социална отговорност. Нищо от това няма да бъде засегнато от решението на антитръстовия орган", казват още от централата на ЧЕЗ в Чехия.


През 2018 г. кандидат-купувачът за ЧЕЗ - Гинка Върбакова, чрез своята фирма "Инерком", получи два последователни отказа от антимонополния регулатор за осъществяването на сделката. Въпреки обжалването, Върховният административен съд потвърди, че действията на КЗК са правомерни и напълно основателни. Веднъж на компанията беше отказано да купи ЧЕЗ и ръководството промени дейностите на фирмата си, за да отговори на изискванията. Тогава собственикът на дружеството кандидат купувач Гинка Върбакова обясни, че излиза от соларния бизнес. Въз основа на това решение "Инерком" поиска нова оценка за ефекта от сделката на фирмата с ЧЕЗ. КЗК обаче отново отказа да разгледа купуването на най-голямото ЕРП у нас с аргумента, че още не е приключило обжалването на предишния отказ.