/ БГНЕС
Според КЗК, "Лукойл" е прилагал цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията и ценова преса
КЗК наложи имуществена санкция в размер на близо 68 млн. лева за извършено от „Лукойл-България“ ЕООД нарушение по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на дружеството при търговията на едро с моторни горива на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите. Това съобщиха от пресцентъра на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК.)

Проучването започва по искане над друга компания в бранша във връзка със сериозни опасения за нарушение на конкуренцията на пазарите на горива в страната от „Лукойл България“ ЕООД. Впоследствие към него са присъединени сигнали и на други участници на пазара на едро, уточняват от Антимонополната комисия.

„Лукойл” отрича за доставки на гориво за Украйна от България, обмисля да заведе дело

"В тази връзка КЗК събра огромна по обем информация от „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Агенция „Митници“ и почти всички големи търговци и притежатели на складове за горива", изтъкват още КЗК.

"Благодарение на навременната намеса на КЗК е предотвратена целената стратегия на „Лукойл-България“ ЕООД постепенно да завземе пазара на едро на горива. По-конкретно дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената от него през 2021 година нова ценова политика на търговците ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител. Тъй като подобно поведение е добре познато на антимонополните органи на ЕС, КЗК счита, че на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява „Лукойл-България“ ЕООД, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да  налага едностранно по-високи цени на потребителите. В тази връзка следва да се отбележи, че именно търговците на едро и държателите на данъчни складове са единствените, които биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие, като оказват известен конкурентен натиск, доколкото имат възможност за внос или доставка на горива от алтернативни рафинерии", гласи още съобщението.

От КЗК посочват и някои изводи от направените анализи:

„Лукойл-България“ ЕООД притежава повече от половината от пазара и е лидер при търговията на едро с моторни горива. Част е от групата Лукойл, която притежава уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до реализацията им към крайните потребители.  

Алексиев: „Лукойл“ прехвърля цялата си икономическа дейност в България

Според КЗК, "Лукойл" е прилагал цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията на едро на горива в страната. Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г., дружеството изцяло е отменило предоставяните от него количествени отстъпки при търговия на едро с моторни горива под режим отложено плащане на акциз, докато търговци, закупуващи горива с платен акциз от бази на „Лукойл-България“ ЕООД, са получавали допълнителна отстъпка. Прилагана е едностранно ценова политика на съответните пазари, която води до наличие на т.нар. „ценова преса“.

„Лукойл“ е превел авансов данък за 90 млн. лева

В резултат на ценовата преса, конкурентите на господстващото предприятие, които единствено могат да повлияят върху ценовата политика на „Лукойл-България“ ЕООД, не биха могли да се противопоставят ефективно в ценово отношение, а това води до отлив на клиенти, финансови загуби и напускане на пазара. Освен до отстраняване на конкуренцията, такова поведение същевременно води до намаляване на стимулите за навлизане и разрастване на потенциални нови търговци и инвеститори на пазарите на горива, в резултат на което в крайна сметка ще бъдат увредени крайните потребители,

Предвид свързаността на пазарите на търговия на едро и на дребно с автомобилни горива, повишаването на цените на горивата на едро, поради отслабен конкурентен натиск, вследствие от поведението на „Лукойл-България“ ЕООД, ще има непосредствен ефект върху цените на предлаганите автомобилни горива от бензиностанциите, което, както е известно има огромна социално – икономическа значимост, обясняват от регулатора.

От КЗК също така уточняват, че в хода на проучването по производството, от „Лукойл“  са "променили и коригирали поведението си", което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията.

Държавата ще поема контрола над „Лукойл” при нужда


Решението на Комисията може да бъде обжалвано пред Административния съд - София област в 14-дневен срок.

През декември транспортният министър Христо Алексиев обяви, че "Лукойл" е превел авансов данък в размер на 90 млн. лева и че тези данъци са повече, отколкото е платено от комапнията през последните 20 години. В края на ноември пък отново транспортният министър заяви, че с ръководството на "Лукойл" са постигнали договореност от 1 януари 2023 г. да прехвърлят цялата си икономическа дейност в България, включително цялото производство, всички приходи и данъци да бъдат плащани в България, а не както беше досега в Холандия или Швейцария, обясни транспортният министър.