Даниела Тодорова Везиева е новият служебен министър на икономиката. Тя заема поста на Кирил Петков. От 18 май 2021 г. до сега бе съветник към министъра на икономиката.
 
Даниела Везиева е родена в гр. Русе. Завършва образователна степен магистър по финанси и кредит в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов с допълнителна квалификация "Контрол в публичния сектор". Доктор по икономика НВУ "Васил Левски" – гр. Велико Търново.
 
Кирил Петков обявява в четвъртък политическите си планове

Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление от 2003 г.

БТА

От 2007 г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски училища.
 
Работила е като началник-отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образованието в Русе.
 
Президентът официално представя новото служебно правителство

От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-министър на икономиката.
 
От май 2018 г. до март 2019 г. е съветник в кабинета на председателя на Комисията за финансов надзор.
 
Заемала е мениджърски и ръководни длъжности в областта на банковата и консултантска дейност.
 
Владее английски и руски език.

БТА