Националната здравноосигурителна каса е изпратила указания към районните здравноосигурителни каси и договорни партньори за лечението на пациенти с COVID-19, след отпадане на действието на извънредната епидемична обстановка.

Новоприетите пациенти след 1 април, които се нуждаят от лечение от COVID-19, ще бъдат лекувани при условията и по реда на НРД за медицинските дейности 2020-2022 г., посочват от Здравната каса. Хоспиталазията на пациентите не бива да бъде прекратявана, а да се изпълнява от всички болнични лечебни заведения, отговарящи на условията по НРД.

Сваляме маските, COVID мерките падат

Лечебните заведения за болнична помощ могат да приемат и настаняват за лечение болни с основна или придружаваща инфекция от COVID-19 в наличните в структурата им инфекциозни отделения и в останалите структури за болнично лечение, като определят легла за абсолютна/стриктна изолация и обслужват хоспитализираните пациенти с COVID-19 при стриктно спазване на медицинския стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции.

За оказаната болнична медицинска помощ на хоспитализирани пациенти преди 01.04.2022 г. и изписани след тази дата от болнични лечебни заведения, НЗОК ще изплаща извършената дейност по досега действащия ред.

Над 1100 са новите случаи на COVID-19 у нас

Относно изпълнение на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", същата се изпълнява от лечебни заведения, сключили договор с НЗОК по реда на НРД, по пакета "Вирусология" и "Клинична микробиология". Останалите лечебни заведения, които са имали договор за заплащане на PCR тестове в периода на извънредната  епидемична обстановка, няма да получават заплащане от НЗОК.