Как да гласуваме на изборите? (ВИДЕО)

/ БГНЕС, архив
На 26 март избираме народни представители в 44-ия парламент. Вотът е задължителен, но след решение на Конституционния съд няма да има абсолютно никакви последици, ако не упражним правото си на глас.

На извънредните парламентарни избори също така отново ще може да се гласува с преференция за някой от кандидатите от партията или коалицията. Право на глас имат българите, които са навършили 18 години към деня на изборите, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Как да гласуваме?
Гласуването започва в 07.00 часа и завършва в 20.00 часа.

Трябва да носите личната си карта. На таблото пред избирателната секция се запознайте с имената на кандидатите на избраната от Вас партия или коалиция.

Кажете си името и подайте документа за самоличност на член на комисията.

Член на СИК проверява данните от личната карта дали съвпадат с тези в избирателния списък и вписва ЕГН-то Ви и данните от документа за самоличност.

Член от комисията откъсва от кочана и Ви подава бюлетина, като преди това поставя един печат на гърба на бюлетината.

избори гласуване
БГНЕС, архив

Влезте в кабината. Сложете знак „Х" или „V" с химикал, пишещ син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат, или в квадратчето „Не подкрепям никого“.

Можете да гласувате за някой от кандидатите от партията или коалицията, като поставите знака „X”или „V” в кръгчето с номер на избрания от Вас кандидат.
Сгънете бюлетината, така че да не се вижда Вашият вот.

Излезте от кабината. Подайте бюлетината на члена на СИК да сложи втори печат на гърба й и да откъсне полето с номера на бюлетината, след което Ви връща бюлетината.

Пуснете бюлетината с двата печата на гърба в кутията. Подпишете се в списъка. Вземете си документа за самоличност.

избори гласуване
БГНЕС, архив