/ IStock
Приключи срокът за номиниране на кандидати и подаване на документи на участниците в процедурата за избор на нов председател на Българската академия на науките.

На заседанието си на 4 ноември мандатната комисия към Осмото Общо събрание на БАН провери редовността на постъпилите документи за участие в процедурата на единствения кандидат акад. Юлиан Ревалски.

Академиците от БАН призовават за спазването на мерките

Установено е, че документите отговарят на процедурните правила и кандидатът се допуска до участие в избора за председател на БАН. Всички документи са подадени на хартиен носител и в електронен вид.

Програмата за управление на Българската академия на науките (2020-2024 г.) и професионалната автобиография на кандидата за втори управленски мандат акад. Юлиан Ревалски са публикувани ТУК.