/ БТА
Едно от най-атрактивните събития в деня, в който отбелязваме националния ни празник, е тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред Президентството на Република България.

За първи път церемонията е извършена на 5 ноември 2003 г.

Новите ритуали, които представя Националната гвардейска част, са свързани със съхраняването и развитието на традициите, заложени в миналото.

смяна на караула
БТА

След 1879 г. се практикува поставяне на почетна стража пред важни държавни учреждения. Задължително в празнични дни, пред двореца и сградата на Народното събрание, тази разширена почетна стража е изпълнявана само от гвардейци в парадна униформа - израз на специално отношение към българската държавност.

На основание заповед на министъра на отбраната от 28 март 2012 година пред сградата на Администрацията на Президента на Република България се извършва тържествена смяна на почетния гвардейски караул от 12:00 ч. на следните дати:- 3 март - Националният празник на Република България;
- 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия;
- 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
- 6 септември - Ден на Съединението;
- 22 септември - Ден на Независимостта;
- 1 ноември - Ден на народните будители;
- 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България;
- 12 юли - Празник на националната гвардейска част;
- всяка първа сряда в месеца, без декември, януари и февруари.

смяна на караула
БТА

Националната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 г. лична гвардия на княз Александър І Батенберг. Със създаване на държавата и встъпване в длъжност на новия княз възниква необходимостта от изграждане на специална военна част с охранителни и церемониални функции.

В нея са включени войскови единици за отдаване на военни почести и представителен духов оркестър. Тя има свое знаме, печат и отличителен знак.

За да е част от тази елитна армейска единица, войникът трябва да покрива определени изисквания за физически данни - ръст 178 - 182 см, тегло до 85 кг., зрение до 0,5 диоптър за двете очи без корекции.

Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование на Българската армия.

смяна на караула
БТА

Тя участва при провеждането на представителни и протоколни мероприятия с национално значение, в които участват президентът на Републиката, председателят на Народното събрание, министър-председателят, министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб на Българската армия.