Искат нов регламент за достъп до архива на ДС
Искат нов регламент за достъп до архива на ДС / netinfo

Институциите, които съхраняват архива на тоталитарните тайни служби накърняват свободата на информацията на гражданите, заради неизпълнението на действащата законова уредба, се казва в становище на омбудсмана на републиката. Гиньо Ганев смята, че е наложително да бъде приет нов регламент за достъп до архивите на Държавна сигурност и предлага органът, който осигурява достъпа и разкриването на архива да бъде независима Комисия за архива на тоталитарните тайни служби.

Според Ганев Комисията трябва да бъде с фиксиран мандат от 5 години, ръководството и част от нея трябва да бъде избирана от Народното събрание, а поне един член трябва да бъде назначаван от президента.

Членовете й не трябва да са били щатни или нещатни сътрудници на бившите тоталитарни служби, а самата комисия трябва да има непосредствен достъп и контрол върху архива, т.е. архивът трябва да бъде под неин контрол и разпореждане - да се обсъди изискване за подписване на декларация от ръководителите на ведомствата, които сега съхраняват архива, за пълнота на представените в Комисията документи, която да бъде основание за носене на наказателна отговорност; комисията служебно да огласява данни за сътрудничество към тоталитарните служби на заемащите висши държавни длъжности, и още членовете на ръководни органи на работодателски и синдикални организации, политически партии, на вероизповеданията, във ВУЗ и БАН, собствениците на национални и регионални медии, собствениците на социологически агенции.

Всяка информация от архива на тоталитарните служби, чиито срок е изтекъл трябва да бъде публично достъпна, освен когато засяга националната сигурност, смята омбудсманът.