Дебатът по сигнала на Борислав Сарафов срещу Иван Гешев ще продължи в следващо заседание на Пленума на ВСС
Главният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини. Той обяви това по време на пленум на ВСС.

Междувременно дебатът по сигнала на директора на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Борислав Сарафов срещу Гешев до Висшия съдебен съвет (ВСС) ще продължи в следващо заседание на Пленума на съвета. Това стана известно по време на днешното обсъждане на сигнала от кадровиците. Те водеха спор по каква процедура ще вземат отношение по сигнала, но не стигнаха до съгласие. Главният прокурор заяви, че е готов да даде обяснения.

Борислав Сарафов твърди, че е нарушен текстът в Конституцията, който посочва, че никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Министърът на правосъдието Крум Зарков заяви, че ще се възползва от правото си да насрочи извънредно заседание, на което да се обсъди процедурата, по която ВСС да действа във връзка с направения сигнал. Точката днес беше включена като извънредна в дневния ред по предложение на Атанаска Дишева, член на Съдийската колегия на ВСС.
БГНЕС, Константин Костов/БТА