Ганев организира работна среща с местни обществени посредници
Ганев организира работна среща с местни обществени посредници / снимкa: Sofia Photo Agency

Общественият защитник Гиньо Ганев организира работна среща с местните обществени посредници в страната днес от 11:00 ч.

На срещата ще бъдат обсъдени конкретни идеи за тясно взаимодействие на националния омбудсман с местните обществени посредници. Целта е да се разгръща системата за граждански контрол върху местните власти с оглед прилагането на препоръките на националния омбудсман към общините.

Омбудсманът ще изгради и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Тези инициативи са част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕСФ.