/ БГНЕС

Министерският съвет прие Постановление за здравно осигуряване на лицата със статут на временна закрила, българските граждани и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които пристигат от Украйна.

Във връзка с обстоятелствата, породени от военния конфликт на територията на Украйна, изискващи незабавни действия за осигуряване на медицинска помощ на нуждаещите се лица, пристигащи на територията на Република България, както и предвид приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Обн., ДВ., бр. 32 от 2022 г.), приоритет е оказването на навременна и всеобхватна медицинска помощ на всички лица със статут на временна закрила.

След решението на парламента: Каква точно подкрепа ще предостави България на Украйна

Постановлението урежда по ясен и целесъобразен начин здравното осигуряване на посочените лица и гарантира достъпа им до медицинска помощ наравно с българските граждани.

Предвижда се за украинските лица здравноосигурителните права да възникват от датата на предоставянето на временна закрила.

Украинци се събраха на мирен протест в Слънчев бряг

Предлага се и здравноосигурителната вноска да е за сметка на държавния бюджет, като за лицата с временна закрила до 18-годишна възраст и на възраст на и над 63 г. за жените и на и над 65 г. за мъжете - за срока на временната закрила, освен ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, а за лицата на възраст на и над 18 г. и под 63 г. за жените и под 65 г. за мъжете - за срок 90 дни от датата на предоставянето на временна закрила.