/ / iStock/Getty Images
Спрямо 2632 души са използвани Специални разузнавателни средства, според доклада за 2021 г. на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС).Това съобщи председателят на бюрото Пламен Колев, при представяне на годишния доклад за 2021 г. в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

За миналата година са изготвени 4580 искания за използване на СРС, по които съдиите са постановили 4056 разрешения и 524 отказа. В сравнение с 2020 г. исканията са намалели със 788  или 14,68%. В резултат на приложените СРС са изготвени 1007 броя веществени доказателствени средства. 

През 2021 г. са използвани СРС по отношение на 2632 души, докато през 2020 г. те са били 3042. Използвани са СРС по отношение и на 129 обекта за установяване самоличността на лица, за които има данни, че подготвят или са извършили тежко умишлено престъпление. Общият брой разрешения за прилагане оперативни способи за 2021 г. е 11963. Разрешени са 3496 наблюдения, 3796 подслушвания и 3500 проследявания.

Най-много искания за прилагане на СРС е имало МВР – 53,08% от общия брой, а прокуратурата - 33,86%. Стойностите за 2020 г. и 2019 г. са аналогични, с разлика от няколко процента.  Европейските делегирани прокурори са заявили 0,09% от общия брой процедури за прилагане на СРС, ДАНС – 10,02%, а КПКОНПИ  - 0,59% от общия брой.

Главният прокурор е отправил две искания за прилагане на СРС, спрямо двама души, и е получено разрешение.
БТА