/ БГНЕС
Законът за социалните услуги отново бе на фокус в Народното събрание и стана повод за дълги дебати. В крайна сметка мнозинството в парламента прие и двете поправки в закона, който влезе в сила на 1 юли, след отлагане и протести на родители.

Предложенията на "Обединени патриоти" са именно по отношение на притесненията на протестиращите.

Промените предвиждат при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на детето, съгласието за разкриване на информация да се дава от родителя/настойника (когато детето е малолетно) и от непълнолетния със съдействието на родителя/попечителя. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност. Със законопроекта се променят и текстове от Закона за закрила на детето с цел да се осигури по-интензивна закрила на родителя, чието дете е настанено извън семейството със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане". Предвижда се заповедта да подлежи на предварително изпълнение, но родителите да могат да я обжалват в 7-дневен срок от съобщаването. Предвидена е и гаранция, че отглеждането на децата ще се осъществява извън семейството само в краен случай.

ВМРО: НПО вече няма да бъдат на входа и изхода на социалните услуги

С другия законопроект, внесен от ГЕРБ, се допълват действащите разпоредби и се удължават някои срокове във връзка с изработването на подзаконовите нормативни актове. Дотогава услугите ще се финансират по стандартите, разработени по досегашния ред.

По време на дебатите от БСП обвиниха, че подзаконовата нормативна база не е готова, а управляващите са бързали да влезе в закона в сила.

Светлана Ангелова от ГЕРБ пък контрира, че няма как да се изработи подзаконов нормативен акт преди закона да влезе в сила.

КС обяви за противоконституционни три текста от Закона за социалните услуги

Хасан Адемов пък подчерта, че по същество "Обединени патриоти" не предлагат промени в Закона за социалните услуги, а в Закона за закрила на детето и Семейният кодекс. Той за пореден път настоя, че в закона няма такстове, свързани с отнемането на деца от семействата, каквито страхове се чуха от страна на протестиращите.