/ iStock/Getty Images
Министерският съвет отпуска 835 009 лева безвъзмездна помощ за Република Северна Македония, Молдова, Армения и Виетнам.

С отпуснатите средства България ще финансира осем проекта на стойност 651 226 лева в Република Северна Македония, насочени към подпомагане на социално-икономическото развитие на страната, осигуряване на приобщаващо и качествено образование, повишаване на способността на местните власти за реакция при кризи и неотложни случаи.

Сред тях са подпомагане на образователния процес по време на пандемията от COVID-19 на деца от социално слаби семейства от региона на Битоля, Прилеп и Крушево, преквалификация и придобиване на нови умения на хора, загубили работата си в следствие на пандемията от COVID-19, обучение на училищни психолози, купуване на медицинска апаратура - клиничен аудиометър за Клиниката за слух, говор и глас към Държавната болница в Скопие, както и на дигитален мамограф от най-висок клас, който може да бъде монтиран в линейка.

Проектите, които ще бъдат финансирани в Молдова, са насочени към повишаване на качеството на образование, опазване на културното многообразие и насърчаване на междукултурния диалог.

С част от средствата ще бъде подпомогнат Българският теоретичен лицей „Васил Левски“ - единствената общообразователна институция в Кишинев с изучаване на български език от 1-ви до 12-и клас.

В Армения ще бъде подкрепен проект в областта на социалното приобщаване и насърчаване на образователните възможности на уязвимите лица от малцинствените групи и хората с увреждания, а във Виетнам - за подпомагане на социално-икономическото развитие на слаборазвити и бедни селски райони в страната.