70 са били жалбите и сигналите, пристигнали в комисията, а повредените машини - 31
Избирателната активност към 16 ч. в изборния ден според данните на Централната избирателна комисия е 25,58%, предаде БГНЕС. Да упражнят правото си на глас имат 6 602 990 избиратели, от тях 1 688 944 са гласували към 16 ч.

В Благоевградска област са гласували 25,30%, или това са 79 219 души от 313 127 избиратели.

В Бургаска област избирателната активност е 25,90%, или към 16 ч. от имащите право на глас 359 825 са гласували 93 180 души.

Активността на гласуване в Област Варна е 27,19%. Гласували са 109 349 избиратели от общо 402 161.

Във Великотърновска област правото си на вот са упражнили 53 708 избиратели, или това са 26,10%. Право на глас имат 205 813 избиратели.

26,90% е активността във Видинска област. Там са гласували 22 478 от 83 563 души.

В Област Враца правото си на вот са упражнили 26,38%, или това са 40 299 от 152 755 избиратели.

27 198 са хората, гласували в Габровска област, съответно избирателната активност там към 16 ч. е 26,40%. Имащи право на глас са 103 031 души.

Избори 2022: Резултати при 99.40% обработени протоколи

В Област Добрич право да упражнят своя вот имат 173 340 избиратели, като от тях гласували са 38 179, или 22,03%.

В Област Кърджали от имащите право да гласуват 262 115 души, правото си на вот са упражнили 51 678 избиратели, или 19,72%.

22,60% е избирателната активност в Кюстендилска област. Гласували там са 29 137 от 128 906 избиратели.

В Област Ловеч са гласували 26,06%, или това са 30 476 от 116 949 души.

Избирателната активност в Област Монтана е 29,76%. Хората упражнили правото си на глас са 35 516 от 119 348 избиратели.

В Пазарджишка област от 236 215 имащи право на вот, гласували са 54 575 души, или това са 23,10%.

В Област Перник избирателната активност е 26,72%, или това са 28 490 гласували от 106 628 избиратели.

22,46% са гласували в Плевенска област. Там правото си на вот са упражнили 52 022 души от 231 624 избиратели.

В Област Пловдив право на глас имат 290 621 избиратели, от тях гласували са 63 161, или 21,73%. А в Пловдив – град правото си на вот са упражнили 76 028 души от 301 761 избиратели, или 25,19%.

В Област Разград избирателната активност е 23,76%. Гласували са 31 338 души от 131 891 избиратели.

24,58% е избирателната активност в Русенска област, или правото си на вот са упражнили 49 414 гласоподаватели от 201 071 избиратели.

В Област Силистра са гласували 30 081 от 112 916 имащи право на глас избиратели. Избирателната активност е 26,64%.

В Област Смолян право да гласуват имат 97 551 избиратели, гласували са 28 147 души, или 28,85%.

В Област София – град – в 23 МИР избирателната активност е 33,95% (гласували са 141 938 от 418 044 избиратели), в 24 МИР избирателната активност е 24% (гласували са 98 741 от 411 387 избиратели), в 25 МИР активността е 28,73% (от 355 865 избиратели са гласували 102 245).

В Софийска област към 16 ч. избирателната активност е 28,38%. От имащите право на глас 195 088 избиратели са гласували 55 360.

Избирателната активност в Област Стара Загора е 27,35%. От 284 958 избиратели 77 928 са хората, които са гласували.

Активността в Област Търговище е 24,47%, или от 117 136 избиратели, правото си на вот са упражнили 28 665 души.

В Хасковска област са гласували 59 324 от 227 227 избиратели, или 26,11%.

В Област Шумен активността е 22,73%. Гласували са 41 903 от 184 362 избиратели.

Избирателната активност в Област Ямбол е 23,51%, като там са гласували 25 140 от имащите право на вот 106 927 избиратели. 
БГНЕС