Става въпрос за препаратите Molnupiravir, Regdanviniab и Anakinra
Правителството реши да вдигне тавана на максималните разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването с 2021 г. По този начин на ведомството ще се даде възможност да поеме финансов ангажимент за сключване на договори за осигуряване на лекарствените продукти за лечение нa COVlD-19 Molnupiravir, Regdanviniab и Anakinra.

Molnupiravir е противовирусно лекарство, предназначено за нехоспитализирани възрастни пациенти с лек до умерен COVID-19 и поне един рисков фактор, свързан с прогресия до тежък COVID-19. Лекарственият продукт е за перорална терапия за амбулаторна употреба и ще се предлага в опаковка за петдневен курс на лечение.

До 3 седмици нови медикаменти срещу COVID-19 пристигат у нас

Моноклоналното антитяло Regkirona
е за лечение на умерена форма на COVID- 19, с прогноза за тежко развитие на заболяването и/или хоспитализация. Клиничните данни демонстрират доказано трикратно намаляване на хоспитализациите след приложение на лекарството.

Лекарственият продукт Anakinra е подходящ за пациенти с пневмония, причинена от COVID-19, с риск от прогресиране до тежка дихателна недостатъчност. Той се прилага чрез подкожна инжекция.

ЕМА препоръча на ЕК да разреши два препарата с моноклонални антитела за COVID-19

С приемането на постановлението ще бъде осигурен достъпът на българските граждани до лекарствени продукти за лечение на COVID-19.