/ iStock/Getty Images
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) смята, че трябва да бъдат променени две основни изисквания в обявената за обществено обсъждане от Управляващия орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" процедура за подбор на проекти "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", за да се даде възможност за осигуряването на оперативен капитал и реална подкрепа на повече средни предприятия, съобщиха от Палатата.

Карина Ангелиева участва във видеоконференция на Съвета на ЕС за научни изследвания

Според БТПП критерият за допустимост, определящ минималния оборот за последната приключила финансова година от 3 млн. лева, е в пъти по-висок от изискванията по всички инвестиционни процедури през настоящия и изминалия програмни периоди, при които се е изисквало 3 млн. лева общо за последните три финансови години. С това изискване, според БТПП, от възможността да получат финансова помощ ще бъдат изключени малките средни компании с персонал малко над 50 човека, които нямат високи маржове на печалба и вероятно са най-засегнати от кризата, както и малките компании, които поради свързаност стават с категория на средни компании. Затова БТПП предлага изискването за минимален годишен оборот от 3 млн. лв. да се намали на 1.5 млн. лв., което е достатъчно за помощ за ликвидност по настоящата процедура.

Близо 70 млн. лв. се пренасочват в подкрепа на малкия и среден бизнес във връзка с COVID-19

БТПП подкрепя заложените минимални и максимални абсолютни стойности на безвъзмездна финансова помощ по процедурата в интервала 30 000 - 100 000 лева, като смята, че допълнителното изискване това да е максимум 1 процент от оборота е много голямо ограничение и не би имало реален ефект за компаниите. Палатата предлага допълнителното изискване за максимален процент от нетните приходи от продажби да се повиши на 2 процента, като се запази маржът на гранта и неговите минимална и максимална стойност.

Това е записано в становище на БТПП, изпратено до Министерство на икономиката.
БТА