/ БНБ
От 11 май 2020 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема „100 години Университет за национално и световно стопанство“. Цената на монетата е 72 (седемдесет и два) лева.

Монетата ще се продава в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 11 до 12 май 2020 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „100 години Университет за национално и световно стопанство“ ще се продава без ограничения.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „100 години Университет за национално и световно стопанство“, емисия 2020 г.

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в кръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на емисията „2020“.

На обратната страна на монетата са изобразени сградата и позлатена емблема на Университета за национално и световно стопанство; околовръст надписи „УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ и „100 ГОДИНИ“.