/ iStock/Getty Images
Увеличение на размера и броя на кредитите на нефинансови и финансови предприятия и домакинствата се наблюдава към края на последното тримесечие на 2022 г., в сравнение със същия период на 2021 г. Това отчита статистика на БНБ за кредитите и депозитите по количествени категории и икономически дейности за декември м.г., публикувана на сайта на централната банка.

Броят на кредитите на тези сектори, включително и НТООД (физически лица, самостоятелни предприемачи, еднолични търговци и самонаети лица, и нетърговски организации, обслужващи домакинствата) за този период се увеличава на годишна база с 1,7 процента, а размерът им с 12,7 процента. За същия период броят на депозитите за тези сектори намалява на годишна база с 1,8 процента, а размерът им се увеличава с 14,3 процента.

БНБ вади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2017 г.

Кредитите на сектор "Нефинансови предприятия" в края на последното тримесечие на м.г. са 150 000, като има увеличение на броя им на годишна база с 6,6 процента. Размерът им е 41,550 млрд. лева, което е нарастване с 10,4 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите за сектора намалява с 0,1 процента, а размерът им се увеличава с 1,9 процента, показва статистиката.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28,5 процента), преработваща промишленост (22,5 процента) и операции с недвижими имоти (9,7 процента). Към края на декември в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74,9 процента, отчитат от БНБ. 

944 000 са кредитите на финансовите предприятия в края на последното тримесечие на м.г., като нарастват на годишна база с 5,4 процента. Размерът им е 5,998 млрд. лева, което е увеличение с 19,7 процента на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите за сектора намалява с 2,8 процента, а размерът им се увеличава с 1,9 процента. Към края на декември в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98,6 процента.

Броят на кредитите за домакинствата и НТООД нараства на годишна база с 1,5 процента в края на декември, като достига 2,831 милиона броя. Размерът им нараства на годишна база с 14,6 процента и е 33,127 млрд. лева. В сравнение с края на септември броят на тези кредити се увеличава с 0,2 процента, а размерът им – с 2,3 процента. В общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 000 лв. до 250 000 лв. с дял от 25,6 процента.

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на декември са 617 000, като се отчита ръст от 1,5 процента спрямо края на същия месец на 2021 г., посочват от БНБ. В края на последното тримесечие на м.г. размерът на депозитите на сектора е 40,211 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 26,6 процента. Спрямо края на септември броят им се намалява незначително, а размерът им нараства с 3,4 процента. 

Чакане с часове: Опашка пред БНБ за монета с лика на Найден Геров (СНИМКИ/ВИДЕО)


Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26,8 процента), преработваща промишленост (14,2 процента) и професионални дейности и научни изследвания (9,6 процента). Преобладават депозитите с размер над 1 млн. лв. с дял от 58,1 процента към края на декември. 

Депозитите на финансовите предприятия в края на декември м.г. са 7,166 хиляди, като се отчита ръст от 3,3 процента спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на 2022 г. размерът на депозитите е 4,213 млрд. лева, като на годишна база нараства с 17 процента.

Спрямо края на септември м.г. броят им се повишава с 0,8 процента, а размерът им – със 17,6 процента. В общата сума на депозитите преобладават депозитите с размер над 1 млн. лв. с дял от 89 процента.

В края на последното тримесечие на м.г. броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 8,898 млн., като има намаление на годишна база с 2 процента. Размерът на тези депозити в края на декември нараства на годишна база с 8,3 процента и достига 72,037 млрд. лева. В края на декември спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите се повишава с 0,5 процента, а размерът им – с 4,1 процента. За този период в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 000 до 100 000 лв. с дял от 17, 9 процента, показва статистиката.