Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. Народните представители приеха част от параметрите, които са заложени в проектобюджета на Министерство на финансите, а други бяха отхвърлени като финалното решение за това дали те ще станат факт ще стане ясно при второто гласуване на бюджета на ДОО в пленарна зала.

Бюджет 2024 г. влиза на първо четене в парламента

Депутатите приеха, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване за следващата година ще е в размер на 24,343 млрд. лева. Освен това те одобриха държавата да събере осигуровки в размер на 12,73 млрд. лева.

Народните представители приеха размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по същия кодекс за 2024 г. да бъде в размер на 780 лв.

Депутатите отхвърлиха и част от предложените от финансовия министър Асен Василев размери на месечния осигурителен доход за 2024 г.

Народните представители приеха предложения максимален месечен размер на осигурителния доход да бъде 3 750 лв., но отхвърлиха минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица да бъде в размер на 933 лв., както и отхвърлиха предложението от МФ минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да бъде в размер на 933 лв. С това решение народните представители оставиха минималния месечен размер за горепосочените показатели със стойностите им от тази година. Поради настъпил хаос и неразбирателство в бюджетна комисия тези няколко предложения бяха прегласувани няколко пъти, а в крайна сметка се взе решение тези предложения да бъдат гласувани по-късно.

На първо четене: Парламентът одобри бюджета на НЗОК и проектобюджета за ДОО

За сметка на това приеха предложението от МФ за дневни размери на обезщетението за безработица за 2024 г., а именно - дневният минимален размер на обезщетението за безработица да бъде в размер на 18 лв., както и дневният максимален размер на обезщетението за безработица да бъде в размер на 107,14 лв.

Народните представители приеха минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2024 г. Те решиха размерът й от 1 януари до 30 юни да бъде 523,04 лв., а от 1 юли до 31 декември – 580,57 лв.

Депутатите приеха размерът на еднократната помощ по Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2024 г. да бъде в размер на 540 лв.

Народните представители приеха предложението минималният осигурителен доход за учениците включени в дуална форма на обучение да се определя в размер нулева ставка.
БГНЕС