/ iStock/Getty Images
Повод за острата позиция е казусът с разследването на полицаите, обвинени в превишаване на правомощията им над протестиращи
С писмо до редица институции у нас и в чужбина, Асоциацията на прокурорите реагира с мнение, че остро се потъпква независимостта на съдебната власт, като се преследват политически цели.

Повод за острата позиция е казусът с разследването на полицаите, обвинени в превишаване на правомощията им на един от големите протести, както и работата по случая на един от прокурорите Вероника Трифонова.

Прокурорката по случая с полицейското насилие отговори на Рашков

Писмото на прокурорската асоциация е изпратено до ЕК, Европейската прокуратура, президента Румен Радев, служебния премиер, пленума на ВСС, европейските посолства у нас и други евроорганизации.

В него те казват, че не могат да останат безучастни при подобна проява на застрашаване върховенството на закона и безпрецедентно нарушаване принципа за разделение на властите.

Кубинки на парламентарната трибуна: Депутатите се извиниха на битите от полицията протестиращи

Според асоциацията на прокурорите за пореден път има грубо погазване принципа на независимост на съдебната власт в страната и от трибуната на Народното събрание. В писмото се говори и за груба институционална намеса, за неоправдано засягане на авторитета на български прокурор, за сериозно и опасно застрашаване конституционните устои на правовата държава.

Прокурорската асоциация призовава Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет също да вземе отношение по случая.