работа вкъщи
работа вкъщи / iStock/Getty Images
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи Методика за превенция на недекларираната заетост по време на заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост, съобщиха от АИКБ.

В Съвета участват представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, НАП, НОИ, НСИ и др. Методиката има за цел да запознае работодателите и други заинтересовани страни с потенциалните възможности за прилагането на стратегии и конкретни инструменти за превенция.

Социалните партньори решиха: Предвижда се редизайн на мярката 60/40

Описаните в нея два типа стратегии са вече тествани и верифицирани в 60 компании и са прецизирани, така че да бъдат лесни за прилагане. Има трайната тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България през последните над 10 години. Принос за това имат последователните мерки предприемани от държавата, активното участие на социалните партньори в инициативи, насочени към преодоляването на проблема.