/ БГНЕС, архив
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. "спящи акции" (проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД), който според организацията застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са придобили по време на приватизацията, съобщиха от АИКБ.

АИКБ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-19

АИКБ припомня, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ "Подкрепа", Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от капиталовия пазар, Омбудсманът на България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето от тях вече са потвърдили позицията си, като са призовали в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен.

Работодатели и синдикати поискаха свикването на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на проектозакона, което се очаква да е на 10 юни.